FREKVENSANALYS QRMA

Frekvensanalys är en enkel och tidsbesparande metod att mäta näringsbalanser och funktionsstatus i kroppen. Inga ingrepp behövs för att utföra en mätning. 
På två minuter får vi ett stort antal mätvärden med information om näringsnivåer på vitamin och mineraler, aminosyror och co-enzym. Även funktionsstatus på flertalet organ i kroppen. Där finns lever, njurar, tarm, endokrina systemet med fler. 

Frekvensanalys används av Terapeuter, Kostrådgivare, Fotvårdare, GYM-instruktörer, Massörer med flera. Alla med det gemensamt att de vill kunna se funktioner och näringsnivåer i kroppen.

Att göra en analys

Att utföra en analys tar endast två minuter. Inga ingrepp behövs, personen håller en mätprob i handen. Den mätproben är delad i två kontaktytor och mätning sker med en mycket svag ström. Instrumentet ger en frekvens och lyssnar på det eko som kroppen ger. Detta eko analyseras och ger värde i rapporterna. 
I rapporten ser vi uppmätt värde, vi ser referensintervall och en kommentar hur värdet ligger i förhållande till referensvärdet. 

Det finns mer än 40 analyser och rapporter med över 300 mätvärden. 
Hjärta & blodkärl. Mage och näringsupptag. Tjocktarm. Lever & galla. Bukspottkörtel, njurar & lungor. Blod till hjärna & kranialnerv. Fyra rapporter om ben & benvävnad. Blodsocker. Vitaminer, mineraler, aminosyror & coenzym. Endokrina systemet & ytterligare ett flertal rapporter.