SPOOKY2 FREKVENSBEHANDLING

Spooky2 (Generation X) är ett frekvensinstrument du kan använda för att stärka och försvaga. Vi stärker funktioner och försvagar mikrober. Allt enligt Royal Rife och Hulda Clark. 
Programmet som installeras på en PC styr frekvensgeneratorn. Det finns flera 1000 olika recept att använda. 
Ett recept kan ge behandling på allt från 3 min till 60 min. Det finns de recept som är längre och det går bra att kombinera flera olika recept. 

Distansbehandling är möjlig med vissa tillbehör går det att påverka ägarens DNA. Allt enligt de kvantfysiskaliska lagarna. 
Samma recept går att använda vid distansbehandling och med denna metod kan behandling ske kontinuerligt.