Enzym Complex - 90 kpsl.

90 vegetabiliska kapslar

  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Enzym Complex är ett avancerat kosttillskott som innehåller en bred sammansättning av en rad enzymer. Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. Bör ej förvaras i värme över 30 grader celsius.
Enzym Complex är ett kosttillskott.
Rekommenderad dos bör ej överskridas.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Kosttillskott bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost.

Ingredienser. Alpha-galactosidas. Amylase. Fyllnadsmedel (risfibrer). Fyllnadsmedel (medellånga triglycerider). Gluco-amylas. Lipas. Proteas 4.5. Invertas. Cellulas. Malt-diastas. Laktas. Fytas. Xylanas. Hemicellulas. Kapsel: Vegetabilisk (mikrokristallinisk cellulosa)

Dosering. 1 kpsl /måltid eller enl. rek.

En kpsl Enzym Complex ger:

Innehåll per kpsl Mängd Enzymaktivitet % av DRI*
Alpha-galactosidas 150 mg 1 500 GaIU **
Amylase 120 mg 12 000 DU **
Glucoamylas 55.6 mg 25 AGU **
Lipas 50 mg 500 FIP **
Proteas 4.5 33.3 mg 20 000 HUT **
Proteas 3.0 10 mg 20 SAPU **
Invertas 20 mg 200 SU **
Cellulas 12.5 mg 500 CU **
Maltdiastas 5.56 mg 150 DP **
Laktas 4.2 mg 350 ALU **
Fytas 3.33 mg 5 FTU **
Xylanas 2.5 mg 125 XU **
Hemicellulas 1.92 mg 250 HCU **

*DRI är dagligt referensintag **DRI-värden ej fastställd

Alfa-galactosidas (a-GAL) ett glykosidhydrolasenzym som hydrolyserar glykolipider och glykoproteiner. Detta är en viktig klass av enzymer som katalyserar många kataboliska processer, inklusive spjälkning av glykoproteiner och glykolipider och polysackarider. Specifikt katalyserar a-Gal spjälkning av oligosackarider.
Amylas ett enzym som bryter ned kolhydrater. Amylas bryter främst ned stärkelse och glykogen, till maltos.
Glucoamylas ett alfa-glukosidas-matsmältningsenzym som har högst aktivitet mot maltos.
Lipas är vilket enzym som katalyserar hydrolysen av fetter.
Proteas 4.5 ett enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i proteiner. Den har ett pH-optimum runt 4.5
Proteas 3.0 ett enzym som katalyserar nedbrytningen av bindningarna mellan aminosyror i proteiner. Den har ett pH-optimum runt 3.0
Invertas ett enzym som katalyserar hydrolys av sackaros till fruktos och glukos.
Cellulas ett enzym som katalyserar cellulolys, nedbrytning av cellulosa och av vissa relaterade polysackarider. Den bryter ned cellulosamolekylen till monosackarider (“enkla sockerarter”) såsom beta-glukos eller kortare polysackarider och oligosackarider
Maltdiastas ett enzym som katalyserar nedbrytningen av stärkelse till maltos
Laktas ett enzym som finns i tarmslemhinnan och har som uppgift att bryta ner disackariden laktos till monosackariderna glukos och galaktos genom hydrolys. Hos människan är det ett membranprotein som produceras av tarmslemhinnans enterocyter och sitter ankrat i borstbrämen. Enzymet produceras normalt hos alla däggdjur vid födseln men nedregleras senare i livet då vi upphör dricka modersmöjlk och inte längre behöver bryta ned laktosen.
Fytas (myo-inositolhexakisfosfatfosfohydrolas) är ett fosfatasenzym som katalyserar hydrolysen av fytinsyra, vilket är en organisk fosforförening som är den huvudsakliga lagringsformen för fosfat och katjoner i många växter. På grund av sin struktur bildar fytatjonen kelat med metallkatjoner och är härigenom en absorptionshämmande faktor som bland annat påverkar upptaget av mineralämnen, som kalcium, järn, zink och magnesium. Fytinsyra förekommer i spannmål, grönsaker och nötter samt frön av oljeväxter
Xylanas ett enzym som klyver en typ av linjära polysackarider, beta-1,4-xylaner, till xylos. Den bryter ned växtmaterial till användbara näringsämnen
Hemicellulas ett enzym som bryter ner hemicellulosa, som är en grupp av kolhydrater som finns i växternas cellväggar tillsammans med de övriga huvudkomponenterna lignin och cellulosa. Hemicellulosor är grenade polysackarider uppbyggda av varierande monosackarider. Förutom glukosenheter, som bygger upp cellulosa och stärkelse, kan hemicellulosa även innehålla bland annat xylos, mannos, galaktos och arabinos.

Det finns flera produkter idag som är fokuserade på att rent allmänt avhjälpa en försämrad matsmältning. Den här sammansättningen är unik i sin förmåga att allmänt smälta maten och dessutom stärka förmågan att  bryta ner gasbildande föda.